Начало » Наши проекти » Система за проучване популацията на белия щъркел в България

СИСТЕМА ЗА ПРОУЧВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Система за проучване популацията на белия щъркел в България

Брой гнездящи малки за определен район. Прави се сравнение м/у броя гнезда с определен брой малки в тях. Отчета се прави по година, област, община, селище или UTM квадрат в България.

Брой гнездящи малки за определен район. Прави се сравнение м/у броя гнезда с определен брой малки в тях. Отчета се прави по година, област, община, селище или UTM квадрат в България. Форма за въвеждане на данни за глезндо Ограничени стойности


ОПИСАНИЕ

Администраторът попълва форми с данни за всяко щъркелово гнездо. На тази основа системата генерира отчети за плътността, числеността и за редица други показатели на популацията.


url:
---
Клиент:
Българско дружество за защита на птиците
Срок на изпълнение (работни дни):
10

ОЩЕ СНИМКИ НА ЕКРАНА

Списък с регистрирани гнезда Общ отчет - генерира и пресмята всички възможни комбинации Управление на потребителите

ПОДОБНИ ПРОЕКТИ

Митници-статистика Митници-статистика
Всички международни сделки преминали през митниците на р. България
ИСКРА 2 ИСКРА 2
Информационна система за нуждите на говедовъдството в България