Начало » Наши проекти » Статистическа система за отчитане на външната търговия на р. България

СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Статистическа система за отчитане на външната търговия на р. България

Справка по условие на доставка Предоставя обобщена информация за извършените сделки групирани по условия на доставка на продуктите. Има възможност за отпечатване на резултата и за експортиране на данните в excel.

Справка по условие на доставка
Предоставя обобщена информация за извършените сделки групирани по условия на доставка на продуктите. Има възможност за отпечатване на резултата и за експортиране на данните в excel. Справки - по държави
Предоставя обобщена информация за извършените сделки с държави. Има възможност за отпечатване на резултата и за експортиране на данните в excel. Справки - ПО ТАРИФА
Предоставя обобщена информация за извършените сделки групирани по продукти. Има възможност за отпечатване на резултата и за експортиране на данните в excel.


ОПИСАНИЕ

Общо за системата

Статистическа база данни.
Импортира данни за всяка извършена сделка, преминала през митниците на р. България (DBF файлове, предоставени от НСИ). Чрез системата се генерират отчети - статистически данни за извършените сделки групирани по държави, по тарифен код и по усл. на доставка.

Основна задача: системата да може автоматично да проследява ежегодно променящите се:

 

Справки - ФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ

Формата е еднаква и за трите типа справки в базата. Тя позволява да се извъши търсене по:

Когато се стартира търсене м/у 2 години, системата автоматично проследява промените в тарифния код. Също така следи за промяна в допълнителната мярка на продуктите.

 

 

Преглед на сделките

От този модул потребителите на системата могат да прегледат сделките в техния "суров вид". Тъй като сделките са много, те са разделени по месеци, които потребителят може да сменя. Допълнително, сделките са разделени по следният начин:

 

Импортиране - КАЧВАНЕ НА ФАЙЛ

Администраторът указва какъв е тъпът на файла който качва, подава самия файл в DBF формат и старитра процедурата по импортиране на данните. Модулът проверява ред по ред новите данни за некоректни стойности, при необходимост нанася корекции автоматично, а когато не може да направи това - отхвърля реда с неправилни данни. След това данните се конвертират и се добавят към базата.

 

Импортиране - ИСТОРИЯ

Списък с всички каени файлове досега. Съдържа:


url:
---
Клиент:
Министерство на земеделието и храните
Срок на изпълнение (работни дни):
40

ОЩЕ СНИМКИ НА ЕКРАНА

Вход в системата Ограничени стойности - СЪЮЗИ ОТ ДЪРЖАВИ Ограничени стойности - СЪЮЗИ ОТ ДЪРЖАВИ - редакция Ограничени стойности - ВСИЧКО ОСТАНАЛО Номенклатура - ГОДИНИ Номенклатура - ГОДИНИ - тарифа за определена година Номенклатура - КОРЕКЦИИ Номенклатура - КОРЕКЦИИ - добавяне на нов код Номенклатура - КОРЕКЦИИ - изтриване на код Номенклатура - КОРЕКЦИИ - промяна на код Номенклатура - КОРЕКЦИИ - разделяне на код Номенклатура - КОРЕКЦИИ - сливане на код Импортиране - КАЧВАНЕ НА ФАЙЛ Импортиране - ИСТОРИЯ Преглед на сделките

ПОДОБНИ ПРОЕКТИ

Mapmaker Mapmaker
Приложение за изследване на гнездовата орнитофауна в България