Начало » Наши проекти » Mapmaker - приложение за изследване на гнездовата орнитофауна в България

MAPMAKER - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГНЕЗДОВАТА ОРНИТОФАУНА В БЪЛГАРИЯ

Mapmaker - приложение за изследване на гнездовата орнитофауна в България

Пълномащабна версия на картата

Пълномащабна версия на картата Списък с авторите. Списък, от който може да се проследи кой автор за кои UTM квадрати е дал сведения. Начална страница


ОПИСАНИЕ

Страницата позволява да се съхранят данни за различни видове гнездещи птици в България. Използва се UTM подялба на България. Всеки квадрат от UTM мрежата в българия описва видовете птици по 2 начина - численост и достоверност. Въз основа на тези данни системата генерира карти на България (изображения) със специфични символни обозначения за всеки квадрат. Всеки символ отговаря на конкретен диапазон(интервал от стойности) в числеността или достоверността на конкретния вид.


url:
---
Клиент:
Българско дружество за защита на птиците
Срок на изпълнение (работни дни):
20

ОЩЕ СНИМКИ НА ЕКРАНА

Попълване на данни за UTM квадрат Преглед на генерирана карта Експортиране на данни

ПОДОБНИ ПРОЕКТИ

ИСКРА 2 ИСКРА 2
Информационна система за нуждите на говедовъдството в България
Affiliate Affiliate
Система за партньорство между сайтове
White Stork White Stork
Система за проучване популацията на белия щъркел в България
Митници-статистика Митници-статистика
Всички международни сделки преминали през митниците на р. България