Начало » Продукти » PiGenerator - Нека потребителите работят за вас!

PIGENERATOR - НЕКА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ ЗА ВАС!

PiGenerator - Нека потребителите работят за вас!

Най-общо, социалната мрежа се състои от 3 части:

А сега малко по-подробно:

Потребители
Просто регистрирани потребители в сайта. Могат да си изпращат писма, да използват ресурсите на сайта. Всеки потребители има право да редактира само собствените си материали. Изключение правят само избраниците с админски права - те редактират и чуждите материали.

Групи
Администраторът създава шаблон за даден тип група. Шаблонът представлява структура на групата - какви линкове в навигацията ще има и към какво ще водят. Администраторът може да създава произволен брой типове групи. Така например, ако искаме нашите потребители да създават страници на туристически забележителности, то ще направим шаблон, който има:

За да се изгради структура на една група, се използват елементи. Елементите се добавят или разместват един спрямо друг чрез просто влачене с мишката. Към дадения момент платформата разполага със следните елементи:

Съдържанието на групите се редактира от оторизирание от админа потребители директно в сайта.

Релации
Това са възможните връзки между групи и потребители. В общи линии релация се създава така:

Ако потребителят е създал релация кликайки на линка "Аз харесвам тази забележителност" в групата "връх Шипка", то негова снимка с пояснение и линк към профила му се появява в блокчето "Хора, харесващи тази забележителност" в групата "връх Шипка". Също така иконка с пояснение на забележителността се появява в профила на потребителя - създава се обратна връзка.

Администраторът може да създава и управлява неограничен брой релации.


СНИМКИ НА ЕКРАНА

Структура на тип група Списък с поръчки за подновяване на абонамент на комерсиални групи Преглед на поръчка за подновяване на абонамент на комерсиална група Списък с типовете групи, създадени от администратора Редакция на релация група-група - избираме какви типове групи могат да участват във връзката Редакция на релация група-група Списък с релации група-група Редакция на релация група-потребител Списък с релации група-потребител Редакция на релация потребител-потребител Избор на типове релации Редакция на потребител Характеристика от типа "поле за избор", което ще се използва при попълване на таблични данни в групата после. Групи характеристики - всяка една от тях ще се свърже с елемент "Характеристики" или с началната страница на групата Редакция на области, общини и населени места Редакция на група. Тук се променят само някои основни параметри на групата Списък с групи, които потрбителите са създали